Facebook
Instagram

Cyklistika v Trnave

Cyklistický šport v Trnave, kapitola prvá: Prvé (k)roky

Na území mesta Trnava sa športové aktivity začali rozvíjať v poslednej dekáde 19. storočia. Keď sa v roku 1896 konali v Budapešti celouhorské športové hry, boli medzi účastníkmi aj gymnazisti z Trnavy. Výprava mala 26 športovcov a najúspešnejší bol Eugen Plechlo, ktorý získal striebornú medailu vo vrhu guľou. Do tohoto roku môžeme datovať aj vznik organizovaného futbalu. Na jar roku 1909 začal v meste pôsobiť NAC – Trnavský atletický klub.

Najhlbšie športové korene v našom meste má však cyklistika. Už v roku 1893 fungoval Trnavský cyklistický spolok (Nagyszombati Kerekpár Egyesűlét, Tyrnauer Radfahrer Verein) so stovkou členov. V prvých rokoch to bol skôr cykloturistický klub, no už v roku 1896 sa v meste konali riadne cyklistické preteky. Na dobytčom trhu v miestnej časti Tulipán 18.septembra vyhral preteky na 6666 m Augustín Vrchovský. Zaznamenaný je aj jeho víťazný čas 11:59,2 min. Meranie času na desatiny sekundy svedčí, že to bolo na regulárnych pretekoch. Práve na takejto dlhej trati pri príležitosti stého jubilea v roku 1993 obnovili súčasníci preteky s názvom Jarmočná časovka.

V roku 1910 sa už pretekári pekár Furche a hodinár Koštial postavili na štart pretekov vo Viedni. Ich výkony sa síce nezachoval, no boli prvými známymi  trnavskými cyklistami na medzinárodnom poli. Rozvoj pretekárskej činnosti nastal až po prvej svetovej vojne, keď 21.júna 1927 vznikol klub s 13 členmi, medzi ktorými boli mená Stuck, Karas, Gabalec, Vladovič, Blaho, Jež, Hladík, Přibílek a Kohúcik. O rok pribudol klub s názvom Rapid, člen Česko-slovenskej ústrednej jednoty velocipedistov (ČSÚJV). Vznik nových subjektov pokračoval aj nasledujúcom roku. Viacerí cyklisti prechádzali z jedného do druhého hľadajúc lepšie podmienky na svoj športový rozvoj. Vo februári 1929 sa v reštaurácii Zelený kríček konala ustanovujúca schôdzka Klubu česko-slovenských cyklistov za účasti 23 členov. Za predsedu si zvolili Bedřicha Kotlana, podpredsedom sa stal Fischer, náčelníkom Karol Stuck, tajomníkom Mikuláš Halan a pokladníkom Jozef Vašina. Klubové majstrovstvá vypísali hneď v tom istom roku, konali sa na trati Trnava – Nádaš – Smolenice – Boleráz – Trnava, spolu 42 km. Vyhral ich Jozef Vašina a stal sa tak historicky prvým majstrom Klubu čs. cyklistov. Druhý skončil Josef Jelínek a tretí Mikuláš Halan. Z mien pretekárov je zrejmé, že klub sa rozvíjal aj zásluhou českých úradníkov a vojakov, ktorí sa služobne dlhodobo zdržiavali v Trnave, kde sa mnohí usadili aj na trvalo. Okrem KČsC v tomto roku bol založený robotnícky klub Jaro s 12 členmi.

V roku 1929 sa trnavskí cyklisti zúčastnili pretekov O Nagelov pohár v Bratislave a ako družstvo obsadili tretie miesto. V rokoch 1930 až 31 pohár vyhrali a ostal v ich trvalom vlastníctve. Káder pretekárov KČsC v tých rokoch tvorili: Bedřich Kotlan, Mikuláš Halan, Rudolf Stacho, František Blaho, Jozef Vašina, Ludvík Reich, Ján Široký, Evžen Reich, Oskar Šajner, Karol Stuck, Josef Jelínek, Július Varga. V roku 1930 do klubu pribudli ďalší pretekári: Anton a František Funkovci, Ján a Jozef Mihokovci, Eugen Krapf, Michal Bednár, Alexander Hadviger, Jozef Kováč, Štefan Húšť a Anton Halan. Na tento rok sa viaže aj tragická udalosť, keď pretekára Funka zrazil autom okresný lekár Dr. Fundrák. Cyklista bol na mieste mŕtvy.

Pretekári z Trnavy prehlbovali priateľské vzťahy s kamarátmi z CK Štefánik Račištorf. Spoločne sa stretávali nielen na pretekoch, ale aj na spoločných tréningoch v Senci, či na Pezinskej Babe.

O iných úspešných sezónach trnavských cyklistov v medzivojnovom období bude naše ďalšie pokračovanie.

 

V Trnave 06.03.2019

Štefan Horváth, športový publicista, bývalý cyklista Skloplastu Trnava

Pramene: PhDr. J.Šimončič, PhDr. J.Watzka „Dejiny Trnavy“ Bratislava, Obzor 1988. str. 367-377, Peter Duboš: Záverečná práca trénerov II.triedy v cyklistike, Bratislava, marec 1977.

Text k foto:

Pohár A. Nagela, čestného člena CK Štefánik Račištorf, vyhrali cyklisti Klubu česko-slovenských cyklistov 28.8.1932 po tretíkrát po sebe, čím sa stali jeho trvalými držiteľmi.

 

Prejazd cyklistov po Rybníkovej ulici v roku 1931, na čele Karol Stuck (napravo). V pozadí budova trnavského cukrovaru, dnes ju zakrýva športová hala.

Foto: archív rodiny Karola Stucka